All Group
Group 1

Name

Team

M

I

NO

30/50/100

4s

6s

HS

R

Av

SR

10

10

0

1/3/0

50

8

67

334

33.4

146.5

8

8

2

2/2/0

37

5

80

270

45

142.1

10

10

2

4/0/0

15

7

43

219

27.4

118.4

8

8

3

3/0/0

19

5

46

197

39.4

113.2

Sagar Kalburgi

(Bleed Blue)

8

7

2

1/2/0

28

1

67

193

38.6

114.9

Shridhar Magaji

(Kshatriya Super King)

7

7

2

2/1/0

24

8

87

190

38

197.9

Arjun Dhondale

(Frinds Challenges)

6

5

1

0/2/0

20

4

83

177

44.3

115.7

Anil Kalburgi

(Sri Warriors)

9

8

2

2/1/0

19

3

55

172

28.7

108.2

Ravikiran Dhondale

(RP Jaguars)

7

7

1

1/2/0

26

0

56

170

28.3

138.2

Bhaskar j sulegai

(SRK Royals)

7

7

1

1/1/0

17

0

54

161

26.8

113.4

Chandan Chavan

(Kshatriya Super King)

7

7

1

0/2/0

19

6

57

160

26.7

168.4

Nagaraj Sulegai

(Bleed Blue)

9

8

3

1/1/0

21

2

66

158

31.6

129.5

Venkatesh .

(Kshatriya Super King)

7

7

1

2/0/0

21

1

47

156

26

117.3

Sathish Bevankatti

(Power Stars)

7

7

1

0/1/0

18

3

78

147

24.5

107.3

Vittal Badi

(Bleed Blue)

9

8

0

0/1/0

19

3

76

143

17.9

143

Govind Kabadi

(Sri Warriors)

9

9

0

2/0/0

11

12

48

143

15.9

172.3

Vittoba M Sulegai

(RM Punters)

8

8

0

2/0/0

10

9

48

137

17.1

159.3

Sagar Dhondalay

(Bleed Blue)

9

9

0

1/1/0

18

6

56

137

15.2

133

Gangadhar P Harihar

(Kshatriya Super King)

7

7

0

0/1/0

13

2

60

136

19.4

112.4

Sankalp C Kalburgi

(Frinds Challenges)

7

7

0

0/1/0

19

0

59

135

19.3

118.4

Ranganath Kolhapuri

(SRK Royals)

7

6

0

0/1/0

18

1

53

131

21.8

117

Ravi Kalburgi

(RM Punters)

9

9

2

2/0/0

15

2

43

130

18.6

116.1

Saptagiri S Khoday

(SRK Royals)

8

8

0

1/0/0

15

0

46

129

16.1

96.3

Raghu Pujari

(Sri Warriors)

6

6

1

2/0/0

18

1

49

120

24

142.9

Vinay Habib

(Frinds Challenges)

7

7

1

2/0/0

14

0

46

119

19.8

117.8

Sairam Dhondale

(Sri Warriors)

9

9

1

1/0/0

16

0

37

117

14.6

81.3

Shrungesh Kalburgi

(Power Stars)

5

5

2

2/0/0

16

0

40

115

38.3

126.4

Srinivas Kabadi

(RP Jaguars)

5

5

1

2/0/0

12

0

35

115

28.8

106.5

4

4

0

0/1/0

15

2

73

115

28.8

140.2

Akshay Magaji

(RP Jaguars)

7

6

0

1/1/0

15

0

54

114

19

93.4

Venkatesh N Dhondale

(RM Punters)

7

7

0

1/0/0

20

0

45

110

15.7

118.3

Dayanand Khatvate

(SRK Royals)

6

6

2

2/0/0

11

2

33

110

27.5

164.2

Kishore Kalburgi

(Power Stars)

5

5

0

1/0/0

8

0

30

108

21.6

96.4

Anjan Sulegai

(Power Stars)

7

7

0

1/0/0

14

2

35

100

14.3

116.3

Vittal Kabadi

(Frinds Challenges)

6

6

1

2/0/0

7

2

34

95

19

97.9

Hari Kalburgi

(RM Punters)

6

6

0

1/0/0

11

0

30

93

15.5

94.9

Man mohan R Magaji

(SRK Royals)

6

6

0

1/0/0

12

0

41

91

15.2

101.1

Vishnu Dhondale

(SRK Royals)

7

6

1

1/0/0

10

0

40

88

17.6

104.8

Sagar Katwate

(Power Stars)

5

5

0

1/0/0

7

1

31

80

16

97.6

Sunil S Kabadi

(SRK Royals)

7

7

1

0/0/0

13

0

29

78

13

95.1

Vinay Sulegai

(Sri Warriors)

7

7

4

0/0/0

6

1

28

72

24

67.3

Mukesh Vagale

(RP Jaguars)

5

5

1

1/0/0

7

0

41

72

18

101.4

Srikanth Chavan

(Bleed Blue)

6

4

1

0/0/0

8

1

21

69

23

119

Parshu Kabadi

(Power Stars)

7

7

0

0/0/0

11

0

20

68

9.7

113.3

Vinod Habib

(RP Jaguars)

5

5

1

0/0/0

6

0

21

67

16.8

104.7

Manjunath Khaday

(Bleed Blue)

5

4

1

1/0/0

8

0

34

67

22.3

89.3

Shankar Habib

(Kshatriya Super King)

5

5

2

1/0/0

9

1

32

65

21.7

103.2

Ravi Gujarathi

(RM Punters)

9

9

3

0/0/0

7

0

19

60

10

84.5

Shivu Magaji

(RM Punters)

6

6

2

1/0/0

4

0

32

60

15

92.3

Narayan Dalbanjan

(SRK Royals)

6

6

1

0/0/0

9

0

20

58

11.6

120.8

Ajay Kabadi

(SRK Royals)

3

3

0

1/0/0

5

0

39

56

18.7

93.3

Balu Kollapuri

(Power Stars)

5

5

1

0/0/0

6

1

19

54

13.5

96.4

Manju Jalnaluri

(Kshatriya Super King)

6

6

0

0/0/0

9

0

27

53

8.8

120.5

Shridhar Kabadi

(Frinds Challenges)

4

3

0

1/0/0

7

1

33

50

16.7

128.2

Krishnamurthy Harihar

(RM Punters)

6

6

0

1/0/0

6

0

35

48

8

123.1

Ram Vagle

(Bleed Blue)

6

6

3

0/0/0

6

0

21

47

15.7

92.2

Srivatsa Sulegai

(Sri Warriors)

6

6

1

0/0/0

5

0

17

46

9.2

65.7

Sanju Sulegai

(Frinds Challenges)

6

6

0

0/0/0

4

0

15

44

7.3

57.1

Sunil Kalburgi

(Power Stars)

5

5

1

0/0/0

4

0

14

42

10.5

110.5

Sudharshan Magaji

(Sri Warriors)

4

4

1

0/0/0

4

0

20

42

14

116.7

Neel Habib

(Kshatriya Super King)

4

4

2

0/0/0

7

0

28

42

21

135.5

Srinivas kalburgi

(Frinds Challenges)

6

6

2

0/0/0

4

1

13

40

10

111.1

Chethan Thaghgher

(Kshatriya Super King)

2

2

0

0/0/0

5

0

28

37

18.5

97.4

Ravi Tambre

(Sri Warriors)

2

2

1

0/0/0

4

0

19

35

35

134.6

Abhilash Dhondale

(RP Jaguars)

4

4

2

0/0/0

1

0

14

33

16.5

106.5

Vinay Khoday

(RM Punters)

7

7

1

0/0/0

1

0

11

33

5.5

71.7

Govi Magaji

(Sri Warriors)

3

3

2

0/0/0

3

0

24

29

29

107.4

Nagesh Vagale

(Frinds Challenges)

4

3

0

0/0/0

3

1

13

27

9

128.6

M.S Ravi .

(SRK Royals)

5

5

0

0/0/0

2

0

18

27

5.4

100

Santhosh kalpavriksh

(Power Stars)

3

3

1

0/0/0

2

0

17

24

12

114.3

Prakash Y Gujarathi

(RP Jaguars)

5

5

1

0/0/0

2

0

19

24

6

55.8

Srikanth Kabadi

(Bleed Blue)

5

3

2

0/0/0

2

0

16

23

23

115

Sri Hari Katwe

(RP Jaguars)

5

5

2

0/0/0

2

0

13

22

7.3

122.2

Vinay Kalburgi

(RM Punters)

6

6

2

0/0/0

1

0

9

19

4.8

82.6

Madhu Sudhan

(Frinds Challenges)

5

4

1

0/0/0

0

0

9

18

6

54.5

Mayur MS ...

(Power Stars)

4

4

1

0/0/0

2

0

9

17

5.7

68

Sandeep Tagadgher

(Bleed Blue)

5

3

2

0/0/0

0

0

11

16

16

69.6

Arun Magaji

(Frinds Challenges)

3

2

0

0/0/0

2

0

7

13

6.5

72.2

Raju Magaji

(Kshatriya Super King)

1

1

0

0/0/0

2

0

13

13

13

56.5

Suresh Khoday

(Kshatriya Super King)

2

2

1

0/0/0

1

0

9

10

10

47.6

Shivu Meherwade

(SRK Royals)

5

4

4

0/0/0

1

0

4

10

n/a

166.7

Ajay Sulegai

(Kshatriya Super King)

5

5

0

0/0/0

1

0

7

9

1.8

69.2

Yogesh Habib

(RM Punters)

4

4

3

0/0/0

0

0

4

9

9

52.9

Kiran Bhavsar Border

(Frinds Challenges)

4

4

1

0/0/0

0

0

7

8

2.7

80

Venkatesh Magaji

(RP Jaguars)

3

2

1

0/0/0

0

0

7

8

8

47.1

Anil Kalburgi

(Frinds Challenges)

4

3

1

0/0/0

1

0

5

7

3.5

70

Ram Vagale

(Power Stars)

5

5

4

0/0/0

0

0

4

7

7

46.7

Gurucharan Kabadi

(Frinds Challenges)

3

2

0

0/0/0

1

0

6

7

3.5

58.3

Raju Sulegai

(Bleed Blue)

3

1

1

0/0/0

0

0

6

6

n/a

85.7

Kishan Dhondale

(Kshatriya Super King)

1

1

1

0/0/0

1

0

5

5

n/a

166.7

Ravi Magaji

(SRK Royals)

3

3

2

0/0/0

0

0

4

4

4

100

Nithyanand Kolhapuri

(Frinds Challenges)

4

3

2

0/0/0

0

0

1

3

3

60

Rajesh Magaji

(Sri Warriors)

1

1

1

0/0/0

0

0

3

3

n/a

300

Shankar Magaji

(RP Jaguars)

2

2

1

0/0/0

0

0

2

2

2

40

Shashank Kalburgi

(Kshatriya Super King)

2

2

2

0/0/0

0

0

2

2

n/a

13.3

Sanjay Magaji

(RM Punters)

2

2

1

0/0/0

0

0

1

1

1

20

Suraj Acharjya

(RP Jaguars)

3

3

0

0/0/0

0

0

0

0

0

0

Kishore Gujarathi

(Bleed Blue)

2

0

0

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Prashanth Sulegai

(RP Jaguars)

1

1

1

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Guru Kalburgi

(RP Jaguars)

2

1

0

0/0/0

0

0

0

0

0

0

Sanjay Sulegai

(Bleed Blue)

2

0

0

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Umashankar Gujarathi

(Bleed Blue)

2

0

0

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Govind Kabadi

(Power Stars)

1

1

0

0/0/0

0

0

0

0

0

n/a

Kiran Khoday

(SRK Royals)

1

0

0

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Nikhil Dhondale

(SRK Royals)

2

1

1

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Ravikiran Tagadghar

(Sri Warriors)

1

1

1

0/0/0

0

0

0

0

n/a

0

Karthik Sulegai

(Power Stars)

1

1

1

0/0/0

0

0

0

0

n/a

0

Gurucharan. A

(Frinds Challenges)

1

1

1

0/0/0

0

0

0

0

n/a

0

Lokesh kalburgi

(Sri Warriors)

1

0

0

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a

Vickey ...

(RM Punters)

1

1

0

0/0/0

0

0

0

0

0

0

Nageshwar Kolhapuri

(Sri Warriors)

1

0

0

0/0/0

0

0

0

0

n/a

n/a